نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه در دلبستگی عاطفی به برند و رفتار مصرف کنندگان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 199-215

10.34785/J018.2020.344

محمود میرکی؛ مظفر یکتایار؛ نرگس اسماعیلی