کلیدواژه‌ها = نوستالژی فراخوانده شده
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نوین به پیوندهای احساسی برند : از نوستالژی تا عشق به برند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-104

حسین حاجی بابایی؛ تحفه قبادی