نویسنده = آرمان احمدی زاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-104

مختار رنجبر؛ آرمان احمدی زاد