تعداد مقالات: 83
26. طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 46-67

مونا جامی پور؛ محمد طالاری؛ مهناز بهادری


27. بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-71

شهلا سالونه؛ پرویز ساکتی؛ کتایون پور مهدی


28. بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-59

کریم زهره وندیان؛ فرید محمدزاده،؛ اسفندیار خسروی زاده


32. عوامل مؤثر برمکان‌یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL- ANP (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-88

رسول سلیمانی؛ علی مهرابی؛ ادریس محمودی؛ کامران رضایی جعفری


34. مطالعه‎ مردم‎ نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی


35. الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 68-89

منصور صادقی مال امیری


39. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

حامد بزرگ خو؛ مسعود کیماسی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمدصالح ترکستانی


40. مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-117

محمد لگزیان؛ سعید مرتضوی؛ فاطمه بخشی


41. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح نام و نشان تجاری ازدیدگاه مصرف‌کنندگان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-88

بهرام رنجبریان؛ افشین قاسمی؛ ادریس محمودی؛ سیامک رحیمی


42. تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-103

فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ حسن اسماعیل پور؛ احمد ودادی


44. بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-104

مختار رنجبر؛ آرمان احمدی زاد


45. عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 90-111

محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی


46. تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

سید حسام وقفی؛ نورالله سربازی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده


47. بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-134

سعید امینی؛ وحید امینی؛ حسین طاهری؛ رضا احتشام راثی


48. چارچوبی برای تعیین استراتژی‎های تبلیغات تلویزیونی در بانکداری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 118-142

محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ صلاح احمدی