تعداد مقالات: 81
51. تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده


52. بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 112-133

مسعود دارابی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


53. تبیین وفاداری مشتریان براساس شخصیت نام تجاری در صنعت لوازم خانگی، با رویکرد کیفی مبتنی بر تئوری داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 130-144

رضا بیگ مرادی؛ علیرضا روستا؛ اسفندیار دشمن زیاری


54. طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-154

مهدی الله دادی؛ ابوالفضل(اردشیر) تاج زاده نمین؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه


56. ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

خاطره پوراسدالهی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی


57. اولویت بندی عوامل تبیین کننده ارتقاء شخصیت برند با روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 134-148

سعید میر؛ علی رشیدپور


58. تاثیر شیوه ورود به بازار ایران بر واکنش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به محصولات خارجی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 4-4

بهنام شاهنگیان؛ محمدعلی عبدالوند؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش


60. نقش عوامل ساختاری کمپین های بازاریابی علت محور در پاسخ مصرف کنندگان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-173

مرتضی سلطانی؛ اسدالله کردنائیج؛ حمید ایوبی یزدی


61. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

منیژه حقیقی نسب؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


62. نقش میانجی بخشش برند دررابطه تجاوز به برند و رفتار مقابله‌ای (فروشگاههای لوازم خانگی شهر بوشهر)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-5

اسفندیار محمدی؛ محمد رضا رخیده؛ احمد خمش آیا؛ فریدون فدایی


63. نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-191

کبری بخشی زاده برج؛ ناصر داورزنی


64. تحلیل رابطه بین پیشران های خریدهای برنامه ریزی نشده با تکنیک هایANP ,DEMATEL و ISM

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 174-198

حامد عرب احمدی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ یونس وکیل الرعایا


65. توسعه مدل رفتار مصرف‌کننده در بیمه‌های زندگی "تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد"

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 8-8

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر


66. برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 193-211

حسن عباس زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی


68. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مصرف-کنندگان خدمات حسابرسی مستقر در بانک‌های کشور

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-9

رضا جامعی؛ نیلوفر محمدی کلاره


71. ارائه مدلی برای اندازه‌گیری تأثیر محرک‌های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده مطالعه موردی:هایپر مارکت های تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 10-10

ابوالفضل پاکاری؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی؛ مریم خلیلی


72. پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 229-244

میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی


73. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 248-269

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


74. بررسی رفتار مصرف‌کننده به منظورخلق ارزش مورد انتظار مشتری توسط تحلیل کلان داده‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-11

سید محسن موسوی؛ سید فتح اله امیری عقدایی


75. طراحی مدل برندسازی در شرکتهای بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-265

لیلا کریمیان؛ میر احمد امیر شاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرهاد غفاری